opc_loader

Uw huis kunt u op twee manieren beveiligen tegen brand; preventief en preparatief. Preventieve maatregelen zijn gericht op het voorkomen van brand. WiltsVeilig kan u hierin deskundig adviseren en voert graag een veiligheiddsscan voor u uit. Preparatieve maatregelen zijn gericht op het voorkomen van uitbreiding van kleine branden. Te denken valt aan brandblussers en blusdekens.

Wilts Veilig kan u voorzien in o.a. de volgende producten en diensten:

 • Rook-, hitte- en CO-melders
 • Stand-alone en geschakelde meldsystemen
 • Schuim-, poeder-, CO-blussers, etc.
 • Slanghaspels
 • Noodverlichting
 • Keuring en onderhoud op alle blusmiddelen
 • Impregneren van spandoeken etc.
 • Gedegen en deskundig advies op locatie

Keuringen

Brandblussers

Jaarlijkse controle brandblusapparaat, ongeacht merk of type. Volgens NEN-EN 2559.

Brandslanghaspels

Jaarlijkse controle brandslanghaspel, volgens NEN-EN 671-3. Inclusief controlesticker.

Noodverlichting

Jaarlijkse controle noodverlichting,

Brandveiligheidskast met automatisch blussysteem voor Lithium-Ion accu's.
 

Sla lithium-ion accu’s veilig op in de gecertificeerde brandveiligheidskast met automatisch blussysteem. De Lithium-Ion kluis is speciaal ontwikkeld om brand en ontploffingen die binnen of buiten de kast plaatsvinden tegen te houden. Daardoor zijn ze onder meer de ideale oplossing voor de opslag van fietsaccu’s of (tuin)gereedschapsaccu’s.

Het gebruik van deze lithiumbatterijen is niet zonder risico’s. Steeds vaker verschijnen er berichten in de media dat er brand en schade is ontstaan bij het opladen van deze risicovolle (fiets)accu’s. Bewaar deze accu’s daarom veilig in een brandwerende accukast en voorkom daarmee schade aan uw winkel of bedrijfspand.

Wat maakt de lithium-ion kast van SISTEC uniek?

 • Lokaal blussen en na interne brand eenvoudig herstelbaar.
 • Modulair, naar behoefte op te schalen en koppelbaar met andere kasten.
 • 1x per jaar onderhoud aan blusmidel, pas na een periode van 5 jaar dient de cilinder opnieuw gevuld te worden.
 • Hittemelder in combinatie met doormelding naar meldkamer mogelijk.
 • Maatwerk interieur mogelijk 
 • Gewenste aantal stroompunten in de kast

Wilt u meer informatie over de lithium-ion kast? Onze productspecialisten vertellen u er graag alles over!

Met de toename van lithium-ion accu’s is ook de vraag naar een veilige opslag en consequente richtlijnen gegroeid. Helaas is er nog geen EN-norm voor de opslag van lithium-ion accu’s. Eind 2021 is de verwachting dat de norm PGS 37, die een aanvulling geeft op de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, gereed is

- Europees gecertificeerd door ECB-S klasse S2 volgens EN 14450 tegen inbraak
- Europees gecertificeerd door ECB-S klasse LFS30P volgens EN 15659 tegen brand

Scope 8, 10 en 12.(vanaf 2022) NEN3140, NEN1010

Inspectie voor bestaande elektrische installaties

BHV-Cursus