opc_loader

Alarmsystemen​​

Wij Projecteren en installeren alarmsystemen. Wij zijn een erkend VEB beveiligingsbedrijf.

Wij projecteren conform de VRKI 2.0 en geven indien gewenst een opleveringsbewijs of certificaat.


ReoB onderhoudsbedrijf

Jaarlijkse controle brandblussers, slanghaspels, blusdekens en noodverlichting.

Volgens NEN-EN 2559.


Inspectie bestaande installatie

​Inspectie voor bestaande elektrische installaties.

conform de NEN3140, NEN1010​​​​


Nieuw bij WiltsVeilig!

Brandveiligheidskast met automatisch blussysteem voor Lithium-Ion accu's.

Klik hier voor meer info.
Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet in 1980 is voortgekomen, staan verwijzingen naar normen. Voor de elektrische veiligheid wordt dan verwezen naar de NEN 3140. Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de Arbowetgeving stelt

-->Pagina link<--                      Download onze brochure -->

​​